Et pinlig og potensielt kostbart knefall

Hemmelighold rundt helseforetakenes innkjøpsavtaler er en uting.


Utmattende TV-prosess

TV 2-ledelsen må belite seg, og ta hovedansvaret for å få sluttført forhandlingene om ny konsesjon.


Unødig seindrektighet

Det haster med å få på plass et nytt politihus i Bergen. Forsinkelsene er unødvendige.


«Tørkekrisa i landbruket er alvorleg, men regjeringa har så langt møtt den med fornuftige tiltak.»

Ingen tiltakstørke i landbruket.


Å strekke ut en hånd

Norsk skole må kunne sette grenser for støtende, religiøs praksis. Det handler om gjensidig tilpasning, ikke…


Næringslivet på skattejakt

Norge bør ikke lede an i kampen for å fjerne skatter for næringslivet.


Den vanskelige varslingen

De nye reglene om varsling må finne en balanse mellom å beskytte dem som sier fra og å hindre misbruk av varslervernet.


20 år og utgått på dato

Å være hjemme med småbarn er et legitimt valg, men staten bør verken finansiere eller oppmuntre til det.


For mange skeptikere og kynikere vil forhåpentlig sommeren 2018 bli vendepunktet i holdningene til klimapolitikk.

Ekstremvær gjør skade over store deler av kloden. Det må få føre til handlekraft på neste klimatoppmøte.


Køpris gir mindre kø

Rushtidsavgiften i Bergen fungerer bedre enn forventet.


«Elavgifta har blitt problematisk når den fører til store subsidiar til digital gruvedrift.»

Subsidiert bitcoinsatsing


«Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er i hardt vêr grunna ein ferietur til Iran. Det er langt frå all kritikk i denne saka som er treffande.»

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er i hardt vêr grunna ein ferietur til Iran.


Å holde verdenssamfunnet informert om Israels overgrep i Gaza bør ikke overlates til idealister i små båter alene.

Israel må frigi MS «Kårstein» og mannskapet. Blokaden mot Gaza er en tragedie for sivilbefolkningen på Gaza.


«UDIs gjennomgang av gamle asylsaker er prinsipielt sett rett, men kan bli svært kostbar.»

UDIs gjennomgang av gamle asylsaker er prinsipielt sett rett, men kan bli svært kostbar.


Bosset må brukes bedre

Matavfall fra Vestlandet må utnyttes bedre, og helst med lokale løsninger.


Politiet skal ikke akseptere at menneskerettighetene blir krenket i politihusets egen kjeller.

Forholdene i Bergens sentralarrest er uverdige, og modernisering må prioriteres.


EU trenger en bedre returpolitikk

En mer effektiv returpolitikk er viktigere enn paniske tiltak i Middelhavet.


Forhåpentlig vil medieansvarsloven gjøre mediene bedre skikket til å verne ytringsfriheten.

Kulturministeren bør klargjøre intensjonen med den nye medieansvarsloven.


EU sløkkjer brann

Skogbrannane i Sverige bør føre til ei styrking av det europeiske brannsamarbeidet.


Israel ser ut til å drive enda lenger ut i nasjonalismens og isolasjonismens sump.

Israels nye nasjonalstatslover er diskriminerende og udemokratiske.


Slå ring rundt de overlevende

Angrepet mot Utøya-ungdommen har vart i syv år, og må stoppes.


Forhåpentlig vil gigantbøtene fra EU stagge de store nettselskapenes sterke trang til å kjøpe seg omfattende markedsinnflytelse.

EU-kommisjonen gjør en viktig jobb med å forsvare det frie markedet.


Politialarm

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke troverdig når han sier at det står bra til i Politi-Norge.


Skjønnhetsindustri på ville veier

Plastiske operasjoner for barn må ikke markedsføres i sosiale medier.


«Fengslinga av TV 2-journalist Kadafi Zaman viser at arbeidsvilkåra for journalistar blir stadig verre.»

Eit åtak mot den frie pressa.


Sykelønn på kuttlisten

Det er trolig bare et spørsmål om tid før politikerne må innstramme sykelønnsordningen.


«Brexit-floken virker mer uløselig enn på lenge»

Brexit-floken virker mer uløselig enn på lenge, tross den britiske regjeringens nye mellomposisjon.


Stor ståhei i Brussel

Nato klarer seg bedre enn man kan frykte av Donald Trumps aggressive retorikk.


Jakten på røykerne

Lovforbud mot røyking på uteserveringssteder vil være en symboljakt like mye som et helsetiltak.


«Erdoğan har samla makta hjå seg. Då må han ta ansvar for det som går dårleg òg.»

Erdoğan blir Tyrkias mektigaste president sidan Mustafa Kemal Atatürk.


«I Sandviken må muligheten for en helt annen bebyggelsestype prøves»

Sjøkanten i Sandviken kan fornyes uten høye blokker, proklamerer rektor ved Bergen Arkitekthøgskole.


Nok en svekkelse av rettsstaten i Polen

Demonstrantene i Warszawas gater fortjener vår støtte.


«En rotor skal ikke bare falle av. Funnene etter Turøy-ulykken må få konsekvenser.»

En rotor skal ikke bare falle av. Funnene etter Turøy-ulykken må få konsekvenser.


«Fylkesmannen gjer rett i å stoppe byrådet frå å drive bustadbygging på Laksevåg.»

Kommunen skal ikkje spekulere i bustadar


«Mykje tyder på at vi har for mange legestudentar.»

For lang ventetid til legekontoret.