NHO vil ikke fjerne selskapsskatten

NHO har ved flere anledninger presisert at vi ikke vil fjerne selskapsskatten, men sette den ned til 20 prosent.

NTB scanpix

FEIL: BT-lederen etterlater et inntrykk av at NHO mener Norge skal lede an i en skattekonkurranse, eller at bedriftene ikke ønsker å bidra med skatt. Begge deler er feil, skriver administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

  • Kristin Skogen Lund
Publisert:

Det er synd at lederen i Bergens Tidende 8. august antyder at NHO mener det er aktuell politikk å avvikle selskapsskatten. Vi har ikke lansert et slikt forslag.

Utgangspunktet for lederen i Bergens Tidende er NHOs kvartalsrapport for andre kvartal, der våre fagfolk drøfter hvordan globalisering og digitalisering vil påvirke skattesystemet i et lengre perspektiv. Lederen etterlater et inntrykk at NHO mener Norge skal lede an i en skattekonkurranse, eller at bedriftene ikke ønsker å bidra med skatt. Begge deler er feil.

Diskusjonen handler verken om hvor stor skatten skal være, eller hvor stor del av skatteinngangen som skal komme fra bedriftene, men hva skattegrunnlaget skal basere seg på.

I dagens globaliserte og vektløse økonomi er det stadig flere utfordringer og problemer med å basere grunnlaget på hvor kapitalen er plassert geografisk (det såkalte kildeprinsippet). Det leder bl.a. til en forskjellsbehandling av ulike virksomheter og kompliserte skatteregler.

Les også

Næringslivet på skattejakt

Vi tror at dette prinsippet vil bli utfordret i stadig større grad, og at det da er verdt å ta en diskusjon om hva som skal komme i stedet. Samtidig er vi ærlige på vi at vi ikke har alle svarene, og at en større reform selvsagt må utredes grundig før den kan settes ut i live.

Vi er helt enig med alle som sier at det beste ville vært å finne internasjonale løsninger. Det er imidlertid svært krevende, og det har ikke vært stor nok fremgang i dette arbeidet. Det synes også urealistisk at man på globalt nivå vil bli enig om en løsning som er godt tilpasset dagens globaliserte økonomi.

Vi tror derfor at vi ikke kan nøye oss med å vente på en slik enighet, men også ta en systemdebatt her hjemme om hvordan skattesystemet skal utformes. Våre perspektiver i kvartalsrapporten er ment å være et bidrag i denne debatten.

Les også

Vi er ikke mennesker, vi er et gode som skal distribueres

Les også

Bompenger er genialt

Les også

Etter to år med økt avgift kjører 8000 færre gjennom bomringene i rushtiden

Les også

Moms og avgifter utgjør en like stor del av strømregningen som kraften