Økonomi

Foreslår 250 meter høye vindmøller i Stølsheimen

Selskapet Norsk Vind Energi AS undersøker muligheten for å bygge 250 meter høye vindmøller i Stølsheimen. De oppfordrer grunneiere om å tenke litt «utenfor boksen».

Privat

VINDKRAFTVERK?: Selskapet Norsk Vind AS undersøker mulighetene for å bygge opptil 250 meter høye vindturbiner i fjellene rundt Dyrkolbotn leirskole.

Publisert:

Selskapet har allerede hatt møter med flere grunneiere i området, deriblant eieren av Dyrkolbotn Fjellstove, Leirskole og Gjestehus i Lindås.

– En utbygging vil være en katastrofe for oss, sier innehaver Signhild Dyrkolbotn til BT.

Møtet med grunneierne fant sted onsdag i forrige uke.

I et brev BT har fått tilgang til, skriver Norsk Vind Energi AS til grunneiere at de foreløpig ønsker en åpen diskusjon om muligheter for vindkraftverk. Det dreier seg om områdene Eggjane, Godbotsfjellet og Austebotsfjellet i den sørvestlige delen av Stølsheimen.

30 turbiner

Selskapet har i sine første anslag beregnet at området kan gi plass til et vindkraftverk på om lag 150 MW og om lag 30 vindturbiner. Det kan bli aktuelt med om lag 22 km med anleggsveier på fjellet.

Marita Aarekol (arkiv)

UTBYGD: Midtfjellet i Fitjar kommune har allerede et førtitall vindturbiner.

«Vindmøller og tilhørende infrastruktur er åpenbart et synlig og varig inngrep i naturen, og ikke minst vil landskapsbildet endres. Og for Dyrkolbotn Fjellstove isolert sett så vil tilbudet av friluftsaktiviteter bli annerledes. Samtidig oppfordrer jeg dere også til å tenke litt «utenfor boksen» på hva et slikt prosjekt kan gi av muligheter», skriver prosjektutvikler Espen Borgir Christophersen i brevet.

Christophersen sier til BT at området virker lovende fra et «vindkraftperspektiv», men mener at det er først gjennom en konsekvensutredning at de vil få innsikt i fordelene og ulempene ved prosjektet.

Les også

Det lysner for vindparken

Lysløyper, alpinanlegg

– Dere skriver til grunneierne at de må «tenke utenfor boksen». Hva menes med det?

– Det å gå tur i et område med vindmøller endrer opplevelsen totalt stett. Samtidig kan området brukes til andre ting. Det vil komme veier slik at man kan få tilgang til området på en ny måte. Vi ønsker å diskutere med grunneiere og andre aktører hva det eventuelt kan brukes til. Til slutt vil NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) bestemme om det blir noe av, sier prosjektutvikleren.

Norsk Vind Energi AS fremhever at bygging av vindkraftanlegg andre steder har lagt til rette for nye aktiviteter som lysløyper, alpinanlegg og klatreruter.

Opptil 250 meter høye

«Høyden på turbinene, fra bakkenivå opp til vingetipp, kan komme opp mot 250 meter», skriver selskapet.

Til sammenlikning er rådhuset i Bergen 51 meter høyt.

Eier av Dyrkolbotn leirskole, Signhild Dyrkolbotn, er en av grunneierne som er blitt kontaktet. Hun reagerer sterkt på planene.

«For meg og vår bedrift vil en slik utbygging bety slutten. Dyrkolbotn vil bli liggende i et gigantisk anleggsområde med rasert natur», skriver hun i et åpent brev til Lindås kommune.

Hun ber kommuneledelsen i Lindås avvise planene.

– Åpen diskusjon

Ifølge Dyrkolbotn er grunneierne forespeilet årlige inntekter i millionklassen.

Hun skriver også at planene, hvis de blir realisert i full skala, vil berøre fjellområder både i Lindås og Masfjorden.

Norsk Vind Energi AS understreker at selskapet i denne omgang ønsker en diskusjon om mulighetene for vindkraft i området.

«Dersom tilbakemeldingene fra grunneierne er positiv, så vil det neste steget være å etablere en grunneieravtale. Grunnen til at vi ønsker å inngå en grunneieravtale på tidlig tidspunkt er fordi vi kommer til å nedlegge mye arbeid og kostnader i utredningen av prosjektet», skriver selskapet.

Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes sier kommunen ikke har avsatt bestemte arealer til vindparker i kommuneplanen.

Les også

Det bygges vindkraftverk i Norge som aldri før

Avtale med Facebook

– Helt umiddelbart høres ikke akkurat områdene rundt Dyrkolbotn ut som det best egnede området, sier hun.

Byrknes sier kommuneledelsen i januar i år hadde et sonderingsmøte med representanter for Norsk Vind Energi.

Selskapet ønsket å undersøke mulighetene for vindkraftutbygging i kommunen. Da var de, ifølge ordføreren, spesielt opptatt av et område ved Austlendingen, et populært turområde som ligger over Eikefet-tunnelen i Lindås.

– Da var vi ærlige på at utbygging her var lite aktuelt fordi det ville være i strid med natur- og friluftsinteresser. Siden den gang har vi ikke hørt mer fra dem, og det er nytt for meg at de nå har vært i møte med grunneiere rundt Dyrkolbotn, sier ordfører Byrknes.

Ikke ekskludert

NVE er nå i ferd med å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft i Norge, der områder som kan være aktuelle for utbygging skal blinkes ut. Deler av Stølsheimen er ikke ekskludert, men inngår i et såkalt analyseområde der økonomiske, tekniske og miljømessige fordeler og ulemper ved utbygging skal gjennomgås.

Norsk Vind Energi AS står bak flere vindkraftanlegg som er under bygging eller satt i drift, blant annet i Rogaland. Selskapet har utviklet den såkalte Bjerkreimsklyngen der Facebook nylig signerte en avtale om kjøp av kraften fra anlegget i 15 år.

Les også

Vinden blåser ut av landet

Les også

Lar vinden fare

Les også

Kraftkrevjande spekulasjonsobjekt

Les også

Har utvunnet bitcoin for millioner på Dale