– Barnløse kvinner bør sjekke kolesterolet

Kvinner med høyt kolesterol kan få problemer med å bli gravide, viser forskning gjort ved UiB.

Kari Pedersen

KAN IKKE SKADE: Hvis ikke det finnes en opplagt forklaring på barnløsheten, kan det være en idé å sjekke blodfettet. Det skader uansett ikke, sier Aleksandra Pirnat, stipendiat ved UiB.

Publisert:

– Dette er noe som går under radaren i helsevesenet, sier Aleksandra Pirnat, stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

Høyere risiko

Forskere har tidligere påvist at barnløse kvinner og ettbarnsmødre har høyere risiko for hjerteproblemer. Aleksandra Pirnat har undersøkt om forklaringen kan ligge i kolesterol og annet blodfett. Mye tyder på at det er et riktig spor. Det er nemlig en sammenheng mellom forhøyet blodfett og redusert fruktbarhet, går det frem av en studie hun har gjennomført.

Dette fant Pirnat:

  • Normalvektige kvinner med uheldig sammensetning av blodfettet har nesten dobbelt så høy risiko for å ende opp med bare ett barn.
  • For overvektige kvinner med uheldig blodfett var det tilsvarende økt risiko for å ende opp barnløs.

– Alt peker i den retning

– Hvordan henger det sammen?

– Vi kjenner ikke de nøyaktige mekanismene, men vet at HDL, såkalt godt kolesterol, finnes i follikelvæske. Follikelen er posen der egget modnes. Vi vet også at kolesterol er byggesteiner i svangerskapshormoner. Alt peker i retning av at lipider påvirker fruktbarheten, sier Pirnat.

Forskergruppen ved UiB har brukt data fra ti år gamle helseundersøkelser av over unge 4000 kvinner. Kvinnene ble intervjuet og tatt blodprøver av før de ble gravide. Disse dataene er så koblet med Medisinsk fødselsregister for å se hvem som siden har fått barn og hvor mange.

– Dette er den største undersøkelsen av sammenhengen mellom blodfett og fertilitet i vestlige land, sier Pirnat, som gleder seg over at forskere i flere land nå undersøker dette feltet.

Deler av studien omfatter bare kvinner i fast parhold, for å sjekke ut om forklaringen kunne være at noen kvinner valgte et liv uten barn. Sammenhengen mellom blodfett og fruktbarhet var der også for de gifte og samboende kvinnene.

– Skader uansett ikke

– Vil du råde unge kvinner som strever med å bli gravide å få undersøkt blodfettet sitt?

– Hvis ikke det finnes en opplagt forklaring på barnløsheten, kan det være en idé å sjekke blodfettet. Det skader uansett ikke. Viser det seg at du har for høyt kolesterol, er det uansett bra å legge om livsstilen. Det kan både forhindre fremtidige hjerteproblemer og bedre fruktbarheten, sier hun.

– Er norske leger oppmerksomme på dette?

– Nei, dette er ny viten, men vi håper å få ut resultater som vil gjøre helsevesenet mer bevisst på disse sammenhengene. En ny studie er under publisering som bekrefter funnene vi har gjort, sier Pirnat.

– Overvekt kan være risiko

Yngvild Skåtun Hannestad er spesialist i gynekologi og driver privat praksis, der hun blant annet utreder kvinner for barnløshet.

Hannestad sier gynekologer er kjent med at noen overvektige kvinner kan ha problemer med å bli gravide. Dette gjelder en gruppe overvektige med hormonforstyrrelser og tendenser til insulinresistens.

– Disse vil gjerne også ha uheldig sammensetning av blodfettet, uten at vi kan si om blodfettet i seg selv er årsak til fertilitetsproblemet, sier Hannestad, som understreker at hun ikke er kjent med resultatene til Pirnat.

Les også

For Alexander og Shlomi betyr drømmen om barn mer enn både loven og folkesnakket

Les også

Veldedige organisasjoner vil ha en del av arven din

Les også

Ungkarslandet

Les også

Frode Thuen: Ufrivillig barnløs