Lokalt

Byråden er redd det ikke finnes andre som kan drive Krisesenteret. Høyre mener jobben må ut på anbud.

Bergen kommune må finne andre som kan drive krisesenteret, mener Hilde Onarheim i Høyre.

Rune Sævig

NOK OPPGAVER: – Hvor mye skal kommunen holde på med? Kommunen skal ha det overordnede ansvaret, men det betyr ikke at de skal drive krisesenteret, sier Høyres Hilde Onarheim.

Publisert:

Etter tiår med konflikter og regelbrudd ved Krisesenteret for Bergen og omegn, har byrådet bestemt seg for å ta grep.

Sist gang bergenspolitikerne skulle ordne opp ved senteret var i 2010, da de valgte å anbudsutsette hele tjenesten. Det endte med at den samme organisasjonen vant, og fikk fortsette å drifte krisesentertjenesten slik de har gjort siden 1980-tallet.

Nå har helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) bestemt seg for at kontrakten om å drive krisesenter ikke skal ut på anbud. I stedet skal kommunen inngå en «samarbeidsavtale» med en leverandør.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

DROPPER ANBUD: Byråd Rebekka Ljosland (KrF) vil ha mer kontakt og styring med driften av Krisesenteret.

Lite marked

Dette vil gi kommunen tettere kontakt og mer styring over driften, mener hun. Det offentlige finansierer i dag hele driften til krisesenteret. I fjor var vederlaget på nesten 15 millioner kroner.

– Må ikke en slik kontrakt ut på anbud?

– Kommuner har full mulighet til å benytte samarbeidsavtale så lenge vilkårene er oppfylt. Få potensielle aktører, ikke ønske om konkurranse på pris eller behov for kontinuitet kan være årsaker til at en slik samarbeidsform er ønskelig.

Les også

I 40 år har Krisesenteret hjulpet tusenvis av kvinner, menn og barn. Men på bakrommet har det vært krise.

Forhandler ikke med flere

På spørsmål om det ikke finnes andre aktører som er aktuelle for denne kontrakten nå, viser helsebyråd Ljosland til at det bare var én annen aktør som deltok i anbudskonkurransen i 2010.

Samtidig sier Ljosland at de ikke forhandler med andre aktører enn dagens.

– Alternativet til dette krisesenteret er å drive krisesentertjenestene i egen regi.

– Må ut på markedet

Den innstillingen forstår Høyres gruppeleder Hilde Onarheim lite av. Onarheim, som selv har vært helsebyråd med ansvar for Krisesenteret, sier driften må anbudsutsettes.

– At det ikke fantes flere tilbydere for åtte år siden, kan ikke hindre det. Kommunen må gå ut i markedet og se om det finnes aktører som kan drive dette på en bedre måte.

Støtter Miljeteig

– Anbudskonkurranse har vært prøvd tidligere. Kan ikke kommunen ta over?

– Hvor mye skal kommunen holde på med? Kommunen skal ha det overordnede ansvaret, men det betyr ikke at de skal drive det. Det kan være et flott alternativ å få inn ideelle aktører som Kirkens Bymisjon, sier Onarheim.

Hun støtter Oddny Miljeteig (SV) som i gårsdagens BT slo fast at byrådet måtte legge frem en sak for bystyret før de avgjør fremtiden til Krisesenteret.

For det finnes andre aktører som kan være villige til å kjempe om en kontrakt.

Er interessert

Kirkens Bymisjon deltok ikke i anbudskonkurransen for åtte år siden. Daglig leder Arne Lynngård skriver i en e-post til BT at Bymisjonen for åtte år siden ikke anså et krisesenter som innenfor deres satsingsområdene. I årene som har gått, har imidlertid brukergruppene deres endret seg.

«Vi har flere prosjekter og tiltak knyttet til vold i nære relasjoner, og har fått både erfaring og kompetanse på fagfeltet. Skulle Bergen kommune velge å legge drift av et krisesenter ut på anbud, ville vi vurdert dette, som vi også gjør ved andre relevante anbud som gjelder våre målgrupper», skriver Lynngård.

Samarbeidsavtale

Seniorrådgiver Line Lindsetmo ved Barne, ungdoms- og familiedirektoratet opplyser at det fra direktoratets side ikke er lagt noen føringer på om kommunene må legge ut krisesenterdriften på anbud hvis de velger ikke å drive sentrene selv.

Hennes inntrykk er at praksisen er litt ulik rundt om i landet. Mens noen kommuner velger anbud, har flere inngått avtaler med dem som drev krisesenteret tidligere.

I Sogn og Fjordane ble det i 2011 votering i helse- og sosialutvalget og bystyret i Flora om krisesentertjenesten skulle ut på anbud.

Kommunenes sentralforbund mente driften måtte konkurranseutsettes for å følge loven. Men flertallet av politikerne mente det ikke fantes andre aktuelle aktører i fylket, og valgte derfor å inngå en ny avtale med den private stiftelsen som alltid hadde drevet tilbudet.

Må omorganisere

Da helsebyråd Ljosland skal begrunne valget om å droppe anbudskonkurranse i Bergen, viser hun til en hjemmel i Anskaffelsesforskriften.

Svein Erik Furulund

MÅ OMORGANISERE: Advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO påpeker at Krisesenteret må omorganiseres hvis det skal inngå en slik avtale som kommunen nå skisserer.

Advokat og anbudsekspert Arnhild Dordi Gjønnes i NHO påpeker at lovhjemmelen byråden viser til her, handler om samarbeid mellom offentlige instanser.

Siden Krisesenteret i dag er en ideell forening, må det en omstrukturering til for at de skal kunne inngå en samarbeidsavtale med Bergen kommune, sier anbudseksperten.

– Alle kravene som listes opp i forskriften må være fulgt. Det betyr at de ikke kan hente inn noe privat virksomhet i et slikt samarbeid. Da faller hele konseptet for dette samarbeidet.