Økonomi

Dale innfører hastetiltak for å hjelpe bønder i tørkekrise

Situasjonen er kritisk for norske bønder som opplever den verste sommertørken siden 1947. Nå innfører landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) flere hastetiltak.

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

TØRT: Den rekordvarme sommeren i år ført til tørkekrise for norske bønder. Nå presenterer landbruksminister Jon Georg Dale en tiltakspakke for bøndene.

  • NTB
Publisert:

Fra og med 13. juli innfører Landbruks- og matdepartementet nulltoll for bøndenes import av høy og halm. I tillegg vil bønder som slår korn og lager grovfôr, likevel få arealtilskudd for korn. Departementet vil også ha raskere saksbehandling for erstatningskrav, med mål om utbetaling innen utgangen av 2018. Bøndene kan her forskuttere inntil 50 prosent av erstatningen.

Departementet understreker at det ikke er krav for kommuner å kontrollere arealer der erstatningskrav har forekommet, og at områder som er rammet av tørke, er tilstrekkelig dokumentasjon for erstatningskrav.

Terje Pedersen, NTB scanpix

PAKKE: Landbruksminister Jon Georg Dale kommer med en tiltakspakke for norske bønder som har blitt rammet av tørken.

– Disse tiltakene er ikke symbolske, men er tiltak som skal virke, sier Dale til NTB om de fire nye tiltakene.

Vedvarende høye temperaturer og så å si ingen nedbør har rammet store deler av norsk landbruk, både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Mens husdyrbøndene sliter med å skaffe fôr til dyra sine, fortviler kornbønder over ødelagte og små avlinger. Bondelaget har kalt situasjonen «prekær».

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

SLITER: Ståle Hansen driver med ammeku på Aurskog Høland. Hansen sliter nå med dårlige fôravlinger som følge av tørken. Nå vurderer han å sende dyr til slakt på grunn av fôrmangelen.

Dale sier departementet strekker seg veldig langt for å avlaste bønder som er rammet av tørken.

– Sånn som værmeldingen ser ut kan det bli kritisk for bøndene, men vi gjør alt vi kan med det handlingsrommet vi har. Vi skulle gjerne gjort mer, men uten regn blir det vanskelig, sier statsråden.

Les også

Bønder vil ha regelendringer i ekstremtørken

Les også

Tine ber bønder vente med slakting

Les også

Bygden som truer med å melde seg ut

Les også

Regjeringen lanserer planer for å redde biene