Retten til ikke å håndhilse

Shutterstock (illustrasjonsfoto)

OMSTRIDT: Skal det være lov å nekte å håndhilse på kvinner? Spørsmålet har utløst debatt denne uken.

Publisert:

Tirsdag 7.8. kunne man høre i nyhetene at en mannlig muslimsk lærervikar ved en skole i Oslo ikke fikk forlenget sitt vikariat fordi han nektet å håndhilse på sine kvinnelige kolleger. Dette er et klart brudd på likestillingsloven som vi praktiserer i Norge. Imidlertid har Norge religionsfrihet, og denne mannen vil kunne påberope seg denne.

Les også

BT på lederplass: Norsk skole må kunne sette grenser for støtende, religiøs praksis

Religionsfrihet innebærer ikke utelukkende at alle kan tro og tilbe sin gud, som norske myndigheter later til å tro. Islamsk tro innebærer også et helt sett med leveregler, og man kan spørre seg om Norge i tilstrekkelig grad har satt seg inn i konsekvensene dette kan få for samfunnet.

Mange av disse islamske levereglene går på tvers av norske lover i mange tilfelle: forbud mot å håndhilse på kvinner, som i denne saken, pålagt spesiell type klesdrakt og hodeplagg for småjenter og kvinner, begrenset frihet for kvinner etc.

Dette er et dilemma som norske styresmakter etter hvert vil måtte ta innover seg.

Bør man kunne nekte å håndhilse på kvinner av religiøse grunner? Si din mening i kommentarfeltet!

Les også

Muslimsk lærervikar nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger – måtte slutte i jobben

Les også

Nå er det stuerent å være høyreekstrem

Les også

Nygaard kjenner fremdeles på skuddene

Les også

– Jeg tror Gud er på vår side