Innenriks

Regjeringen vil gi gratis heroin til rusavhengige om få år

Regjeringen vil gi opptil 400 rusavhengige i Norge gratis heroin. Bergen vil søke om å få delta.

Morten Uglum

– Du kan redde flere av kompisene mine hvis du gir dem gratis heroin, sier Frank André Aas som jobber ved =Kaffe i Oslo.

  • Tine Dommerud
Publisert:

Helseminister Bent Høie ber Helsedirektoratet foreslå hvilke rusmisbrukere som skal få tilbudet og hvordan utlevering av heroin skal foregå. Direktoratet skal også kartlegge de økonomiske konsekvensene, skriver Aftenposten.

Det er mange etiske problemstillinger som må på plass, og Bent Høie ber Helsedirektoratet utrede kriteriene som skal bestemme hvilke pasienter som skal inkluderes i prosjektet. Han gir byråkratene i underkant av et år på arbeidet.

Det kan bety at prøveprosjektet kan starte i 2020 eller 2021.

– Vi vil hjelpe de rusavhengige som ellers er vanskelig å nå, de som ikke er en del av LAR og som er vanskelige å behandle, undrer Høie.

Morten Uglum

GIR RÅD: Bent Høie og Trine Skei Grande får råd fra tidligere heroinmisbruker Frank André Aas.

For Venstre var det et viktig gjennomslag i Jeløya-erklæringen at Regjeringen vil gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling (HAB) innenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Ble advart mot narkomane

– Da jeg flyttet til Oslo, ble jeg advart mot de narkomane. I 150 år har vi gått forbi mennesker på gaten og begrunnet det med synd. I vår tid går vi forbi rusavhengige på gaten og begrunner det med rus. Et slikt samfunn skal vi ikke ha, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Les også

Les også: – Metadonet reddet livet mitt. Men det var ikke dette livet jeg ville ha.

Aftenposten møter henne og helseminister Bent Høie på =Kaffe i Akersgata. På kaffebaren jobber baristaer sammen med miljøarbeidere og rusavhengige eller tidligere rusavhengige.

– Dere vil redde kompisene mine

45-åringen Frank André Aas fra Oslo serverer dem begge kaffe uten melk i hvite krus. Aas var avhengig av heroin for fem år siden. Alvorlig syk forsto han at han hadde et valg, døden eller metadon. Han er fornøyd med statsrådenes forslag om gratis heroin.

– Jeg vet at dere vil redde mange av mine kompisers liv hvis de kan få gratis heroin, bare det å slippe å jage etter penger til heroin, sier Aas.

Les også

Les også: Legemiddelfirmaer må gi pasienter gratis medisin

Morten Uglum

DYRT: Frank André Aas brukte 60.000 kroner i måneden på rusmidler. Han er glad for forslaget fra Venstre, men mener man også bør avkriminalisere hasj.

Brukte 60.000 i måneden på heroin og andre stoffer

Selv brukte han 60.000 kroner i måneden på rus. Nå går han på metadon og har jobb.

– De av vennene mine som ikke er en del av LAR, og som bruker heroin, vil kunne få et normalt liv som meg, sier han til de to statsrådene.

– Kan gratis heroin føre til flere misbrukere?

– Nei, det tror jeg ikke. De gamle rusmisbrukerne frister ingen, svarer Aas.

Høie og Skei Grande mener mye har snudd i nordmenns syn på rusavhengige. De tror at det store skillet kommer med rusreformen som vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotiske stoffer og flytte fokus fra straff til behandling.

I dokumentet fra Helsedepartementet omtales de rusavhengige gjennomgående som pasienter.

I Norden er det kun Danmark som prøver ut heroin til rusbrukere i offentlig regi.

Det er uklart hvor mange som vil få et slikt tilbud i Norge, men i en rapport fra Norges forskningsråd anslås det at 400 tunge rusmisbrukere kan være målgruppen.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

GALT: – Det er galt å dele ut heroin. Det er helt feil bruk av ressursene. Vi trenger så mye mer til rusbehandling enn det vi bruker i dag, sier Olaug Bollestad, KrF.

KrF: – Regjeringen gir opp mennesker

Olaug Vervik Bollestad, KrF-nestleder og medlem i Helse og omsorgskomiteen mener Regjeringen med dette gir opp mennesker.

– Det er trist dersom et rusavhengig menneske møter et system som kun møter dem med mer rus, i stedet for behandling og hjelp til et liv uten rusavhengighet.

– At Regjeringen nå anskaffer og skal dele ut heroin til mennesker med ruslidelser, er svært alvorlig!

Hun tror mange flere vil lykkes med å bli rusfrie om de ikke må vente for lenge på hjelp, og dersom hjelpen er helhetlig.

– Staten kan ikke gi opp de rusavhengige og kampen for å gi dem et verdig liv ved å dele ut stoffet som forseglet rusavhengigheten i utgangspunktet.

Les også

Les også: – Det bør være et Strax-hus i alle bydeler

De aller tyngste

Høie og Skei Grande tror det i første omgang er viktig å behandle de tunge rusavhengige, mennesker som har ruset seg i mange år.

– Vi må også ta stilling til hvor mange det er aktuelt å inkludere i prosjektet, og hvor lenge forsøksprosjektet skal vare, sier Bent Høie.

– Med stramme helsebudsjett, der kreftmedisin ikke kommer på markedet, er dette riktig bruk av offentlige midler?

– Prisene på nye kreftmedisiner ligger generelt på et mye høyere nivå enn det heroinmedikamentene vil koste. Helsedirektoratet skal nå utrede de helseøkonomiske konsekvensene, sier Høie.

Plan for rusmisbrukerne dersom forsøket mislykkes

Et spørsmål statsråden er opptatt av, er hva som skjer dersom det skulle vise seg at et forsøk med heroinassistert behandling ikke er veien å gå.

– Vi kan ikke uten videre slippe deltakerne ut i et misbruk der de selv må finansiere bruken, sier Høie.

Han sier at Helsedirektoratet må utarbeide en plan for dem som blir inkludert i forsøket, og som må avslutte HAB, dersom evalueringen viser at det ikke er grunnlag for å fortsette forsøket.

Oslo kommune har allerede søkt om å få delta i forsøket, men også Bergen kommer til å søke om å få delta.

Heroin i pilleform?

Bent Høie ber Helsedirektoratet se på hvilke inntaksmåter for heroin som bør benyttes, sprøyte, røyke eller tabletter, men også hvordan medikamentene i forsøket kan skaffes.

– Det siste er enkelt, andre land kjøper heroin direkte fra legemiddelindustrien, vi skal ikke ut på gaten og kjøpe, sier Høie.

Helsedirektoratet skal også foreta en nærmere utredning av de enkelte kostnadselementene ved et forsøk, og se på gevinsten for enkeltmennesket og samfunnet ved å gi heroin på blå resept.

Morten Uglum

KAFFE: Frank André Aas serverer statsrådene nytrukket kaffe.

Les også

Her lages metadon til norske lar-pasienter

Les også

Toppe vil ha ny gjennomgang av lar

Les også

Lar gir mange gevinster

Les også

Dødsflaks og sju andre grunner til at Hilde og Christer lever i dag