Lokalt

Senker farten, beboerne feirer

Statens vegvesen vil redusere maksfarten til de 20.000 bilistene rundt Dokken til 40 kilometer i timen.

Rune Sævig

FARLIG: Biler som parkerer på fortauet skaper problemer for beboerne langs Torborg Nedreaas gate.

Publisert:

I et av de tettest bebodde områdene i Bergen sentrum suser det daglig forbi mellom 12.000 og 20.000 biler fordelt på tre felt. Et lite fortau skiller beboerne fra de forbipasserende bilene. Ofte ikke det engang.

Biler parkerer nemlig jevnlig på det smale fortauet, noe som tvinger både gamle, unge og personer med barnevogn ut i veien.

Blant dem som opplever dette er Jude Reczek. Nylig la hun ut et bilde på Facebook som viser hvor ille situasjonen kan være for beboerne.

Privat

FARLIG: Jude Reczek måtte passere flere parkerte biler sammen med sønnen Anton Julian.

Mange planer

– Dette er ikke første gangen. Det har vært en del slike situasjoner. Men det tok jo kaken da det var tre biler på rekke og rad, sier Reczek.

Hun forteller at det støtt og stadig står en bil parkert på fortauet. Ofte kan hun smette forbi på innsiden, men flere ganger må hun passere i veien.

– Folk kjører ikke så veldig pent her heller, og det er mange ekle situasjoner. Spesielt når man har med seg barnevogn.

Les også

Vegen på Kvamskogen er så farleg at fartsgrensa kan verta sett ned

Senker farten

Opprinnelig skulle bilveien flyttes lenger ut på Dokken og gaten foran boligblokkene gjøres om til en såkalt miljøgate. Men elleve år er gått siden politikerne vedtok dette, og noe nærmere en slik løsning er man ikke kommet.

Statens vegvesen har nå bestemt seg for å senke fartsgrensen i området til 40 kilometer i timen, for å bøte på litt av ulempene bilene medfører. Før sommeren sendte de ut forslaget på høring. Forrige uke gikk fristen ut. Bergen kommune hadde ingen merknader til planen om å sette ned fartsgrensen. Politiet svarte ikke på høringen.

Skal ikke ta lang tid

Dermed går Statens vegvesen videre med planene. Fra veivesenet får BT opplyst at det nå skal utarbeides en skiltplan, før arbeidet settes ut til en entreprenør. De regner med det ikke vil ta så lang tid fra skiltplanen er på plass før grensen er satt ned.

Velforeninger og borettslag i området har lenge ivret for senking av farten langs veien. På vegne av flere borettslag, FAU-er, velforeninger og moskeen sendte Hallvard Moe inn et innspill til veivesenet i forbindelse med høringen.

I brevet viser de til opprettelsen av den nye parken i Torborg Nedreaas gate, som BT skrev om i forrige uke. Denne har Bir satt i stand i forbindelse med byggingen av bossugsterminalen i området. Da BT var på stedet var imidlertid støyen svært høy fra de forbipasserende bilene.

«Det er vanskelig å se hvordan en offentlig park kan grense mot en trefeltsvei med svært stor trafikk og 50 km/t fartsgrense. Trafikksikkerhetsmessig så vel som støymessig virker det ikke forsvarlig. Videre er det per i dag ingen nærliggende muligheter for å krysse Torborg Nedreaas gate for å nå parken. Dette bidrar etter vårt syn ytterligere til behovet for å vurdere en lavere fartsgrense sammen med andre trafikksikringstiltak», skrev Moe.

Rune Sævig

PÅ TIDE: Jude Reczek er glad for at fartstiltak endelig kommer på plass.

På tide

I brevet påpeker han også på at veivesenet foreslo en nedsatt fartsgrense til 40 kilometer i timen allerede i 2012. At det nå ser ut til å komme på plass, setter Reczek pris på.

– Vi ser veldig mange som kjører på rødt lys i lyskrysset her, og mange kjører fortere enn fartsgrensen. At man endelig setter ned farten, er bra, men det har tatt sin tid.

Les også

Vegen på Kvamskogen er så farleg at fartsgrensa kan verta sett ned

Les også

– Vitner tok bilde av fastklemt sjåfør i stedet for å hjelpe

Les også

Mellom Arna og Stanghelle skal de ta ut stein tilsvarende 11 slike hauger

Les også

Debatt: Bilistene er ikke ofrene her