Økonomi

«Billigmegler» nær ved å miste lisensen

Finanstilsynet avslørte alvorlige mangler hos meglerhuset Marton Norway. Også et annet meglerkontor i Hordaland fikk krass kritikk.

Tor Høvik

KRITIKK: Marton har tidligere fått kritikk av Forbrukertilsynet for villedende markedsføring. Meglerhuset hadde ikke opplyst om at tilstandsrapport og visninger ikke var en del av fastprisen, og ble bedt om å endre markedsføringen.

Publisert:

Etter tips sjekket Finanstilsynet meglerhuset Marton i februar.

Meglerhuset har spesialisert seg på å selge boliger til fastpris og er kjent som et «billigmeglerselskap» sammenliknet med andre.

Ulovlige avdelingskontorer, manglende fagkompetanse og lovstridig regnskapsføring var blant funnene.

Uregistrerte kontorer

Finanstilsynet fant så store mangler ved forretningsvirksomheten, at de truet Marton med å frata dem lisensen.

Blant annet drev Marton avdelingskontorer i Stavanger og Oslo, uten at de var registrert hos Finanstilsynet.

Avdelingskontorene manglet fagansvarlig, og regnskapsføringen til eiendomsmegleren innfridde ikke lovkrav om sporbarhet.

Les også

Bank kastar seg inn på billigmarknaden for bustadsal

Les også

Proaktiv går i strupen på billigmeglere

Endret lederstruktur

Finanstilsynet retter krass kritikk mot Marton etter besøket.

I et brev skriver de at meglerhuset vil miste tillatelsen til å drive eiendomsmegling, hvis det avdekkes større avvik på et seinere tidspunkt.

At de ikke fratok Marton lisensen i denne omgang, skyldes at de gjorde vesentlige endringer i lederstrukturen.

– Tilbakekall vurderes typisk ved omfattende eller systematiske brudd på regelverket, og der det er konstatert tap eller fare for tap for kunder, skriver Britt Hjellegjerde, fungerende avdelingsdirektør i avdeling for markedstilsyn, i en e-post til BT.

Hjellegjerde skriver videre at avvikene som ble avdekket i undersøkelsene av Marton og Arkoeiendomsmegling «var så alvorlige at tilbakekall av tillatelsene ble vurdert».

Les også

Bergen har sterkest boligprisutvikling

Mener Finanstilsynet misforstår

Marton er av en annen oppfatning.

Daglig leder Truls-Petter Bergh besvarer kritikken med at de ikke har forstått bedriftens organisasjonsmodell.

– Det Finanstilsynet påpekte, var at de oppfattet at vi hadde et ulovlig avdelingskontor som det ikke var søkt om. Vi drev ikke eiendomsmegling derfra, men salg, og salget er ikke definert som en del av eiendomsmeglingen, sier Bergh.

Han forteller at når dette ble oppklart, var det ikke lenger noen sak.

– Nå mener Finanstilsynet at alle spilleregler følges. I ettertid har vi videreutviklet modellen vår. Ut fra markedshensyn opprettet vi et regulært avdelingskontor i Oslo, sier Bergh.

Ørjan Deisz (arkiv)

UENIG: Daglig leder Truls-Petter Bergh mener Finanstilsynet har misforstått.

Finanstilsynet kjenner seg ikke igjen i fremstillingen til Marton.

– I Oslo har foretaket i etterkant av tilsynet opprettet et avdelingskontor som tilfredsstiller kravene med fagansvarlig. Marton Norway AS har bekreftet overfor Finanstilsynet at virksomheten ved de øvrige avdelingskontorene er opphørt, skriver hun til BT.

Les også

- Svært skadelig med for høy prisantydning

Nok et selskap fikk kritikk

Marton var ikke det eneste meglerhuset i Hordaland som fikk refs.

Arkoeiendomsmegling fikk også besøk av Finanstilsynet, og da i mai. Meglerselskapet har adresse i Valestrandsfossen på Osterøy utenfor Bergen.

Les også

Billigmegler fikk én million over takst i Åsane

I en tilsynsmerknad får meglerhuset kritikk for blant annet å ha manglet et forsvarlig internkontrollsystem og et regnskapssystem, og for å ha brutt arkiveringsplikten for meglervirksomhet.

De manglet eksempelvis kontrollrutiner og skriftlige rutiner for å følge opp eiendomsmeglerfullmektiger.

– Vi ser positivt på tilsynet

Foretaket hadde ikke skriftlige kontrollrutiner eller skriftlige rutiner for ansvarlig meglers oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger.

Tom André Sivertsen, partner i Arkoeiendomsmegling, forklarer overfor BT at manglene skyldes at bedriften er nyoppstartet.

– Vi har full forståelse for at det er strenge regler. Tilsynet avdekket mangler som vi har rettet. Vi ser positivt på tilsynet, sier han.

Etter tilsynet valgte bedriften å endre styresammensetningen.

– Det har bare sammenheng med at det overordnede ansvaret for et styresystem ligger på styret. Det ble naturlig å endre styresammensetningen, sier Sivertsen.

Les også

Proaktiv går i strupen på billigmeglere

Les også

Fylkesmannen nekter Bergen kommune å kjøpe disse boligene

– Sakene er alvorlige

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har sett på merknadene fra begge tilsynene. Administrerende direktør Carl Geving skriver i en e-post at det er «ingen tvil om at de to sakene er alvorlige».

– Men tvilen har kommet de aktuelle foretakene til gode. I den ene av de to sakene har Finanstilsynet sagt at de vil foreta ytterligere tilsyn på grunn av alvorlighetsgraden, skriver Geving.

Han mener det er greit å konkurrere på pris, så lenge kvalitetskravene til eiendomsmegling opprettholdes.

Disse er strengt regulerte for å beskytte forbrukerne mot useriøse aktører, påpeker Geving. Mangler man eksempelvis fagansvarlig ved kontoret og på befaring, bryter det med grunnleggende krav til god meglerskikk.

– Det er ikke akseptabelt dersom et eiendomsmeglingsforetak setter lovens krav til side for å spare kostnader som ledd i konkurransen om oppdrag, skriver Geving.

Finanstilsynet opplyser at de ikke har noen undersøkelser som bekrefter eller avkrefter en sammenheng mellom prisnivået til et meglerhus, og i hvilken grad de overholder eiendomsmeglerforskriftene.

Les også

Kaland slutter med boligsalg på billigsalg

Les også

Over 60 eiendomsmeglere med millioninntekt

Les også

Toppmeglere i DNB bryter ut og starter for seg selv

Les også

Nordisk gigant innenfor næringseiendom åpner meglerkontor i Bergen