Lokalt

Nytt politihus kan bli forsinket igjen

Regjeringen kritiserer politiets arbeid med det nye politihuset på Trekanttomten i sentrum. Nå utelukker de ikke alternative plasseringer.

Tor Høvik (arkiv)

AKTUELL: Politiet ønsker seg nytt politihus i nærheten av brannstasjonen, på den såkalte Trekanttomten, som ligger under og til høyre for motorveien i bildet.

Publisert:

De siste to årene har regjeringen arbeidet med prosjektet om å samlokalisere et nytt politihus og tinghus på den såkalte Trekanttomten på Nygårdstangen i Bergen.

Historien er etter hvert blitt flere tiår lang. Allerede på 1990-tallet diskuterte regjeringen oppussingen av tingretten på Tårnplass. I 2005 fikk politiet klarsignal fra Politidirektoratet (POD) om å utrede mulighetene for et nytt politihus i Bergen.

Nå får både politiet og POD krass kritikk fra regjeringen for arbeidet de har gjort. Det kommer frem i et brev fra Justisdepartementet til POD.

Paul S. Amundsen (arkiv)

«HJERTET»: Operasjonssentralen er selve hjertet i politiets operative virksomhet, her fra dagens politihus i Bergen. Hvis det blir nytt politihus i Bergen, kan det være sentralen må plasseres et annet sted enn politihuset.

Ikke gode nok svar

Her skriver de at konsulentselskapet Concreto har jobbet med prosjektet siden januar 2018.

«På grunn av manglende avklaringer om hvilke sikkerhetskrav som skal legges til grunn, har det ikke vært mulig for Concreto å vurdere om konseptet «samlet nybygg på Nygårdstangen» kan realiseres», skriver departementet.

En foreløpig rapport slår nemlig fast at sikkerhetsavklaringene fra POD og Vest politidistrikt bare i begrenset grad svarer på de spørsmålene som stilles rundt sikkerheten til et nytt politihus i Bergen:

  • Det mangler vurderinger av sentrale momenter som inn/utkjøring, informasjonssikkerhet, sikring av infrastruktur m.m.
  • Metodiske svakheter i avklaringene gjør det vanskelig for prosjektet å gjøre begrunnede avveininger mellom sikkerhetsrisikoer og den økonomiske konsekvensen av sikringstiltak.
Roar Christiansen, arkiv

2013: – Nå kommer det nytt politihus snart, sa daværende justisminister Grete Faremo da hun gjestet Bergen i 2013. Politimester den gang, Geir Gudmundsen, uttalte til BT at han håpet på innflyttingsfest i 2017.

– Har ført til forsinkelse

I brevet til POD legger ikke regjeringen skjul på sin frustrasjon over oversendelsen fra politiet.

«Justis- og beredskapsdepartementet vil påpeke at manglende sikkerhetsavklaringer har ført til forsinkelse i utredningsarbeidet».

Dersom fremdriften i utredningsarbeidet skal overholdes, krever departementet at de etterlyste utredningene og avklaringene er klare innen 17. september.

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt mener prosessen rundt nytt bygg tar for lang tid.

– Det er stor vilje til å få dette til, men det tar tid. Det siste halvannet året har prosessene gått mye i Oslo, i Politidirektoratet og i departementet. Nå må det jobbes hurtig med det som trengs av videre avklaringer, sier Songstad.

Politimesteren skjønner at saken er vanskelig.

– De vil ikke si ja til en så tung investering hvis ikke alt er helt på plass.

Samtidig, mener Songstad, er dagens politihus i Bergen så lite funksjonelt at det er kritisk å få flyttet. Blant annet er arrestforholdene i dagens bygg blitt sterkt kritisert.

Kan velge andre

Regjeringen på sin side legger ikke skjul på hvor viktig det er å få på plass avklaringene rundt sikkerheten før man i det hele tatt kan vurdere om Trekanttomten er aktuell.

«Det er ikke usannsynlig at andre konsept må vurderes dersom det viser seg at det ikke er tilrådelig å gå videre med det valgte konseptet», skriver departementet i brevet til POD.

Politimester Songstads håp er at private utbyggere kan kobles inn. Han er overbevist om at det i hvert fall vil gi en raskere byggeprosess.

– Hva tenker du om plassering et annet sted enn Nygårdstangen?

– Det hadde vært greit å ha politihuset der, sentralt og lett tilgjengelig. Men jeg innser at en del av funksjonene i et politihus, som operasjonssentralen, neppe kan ligge så sentralt.

Må gå på skinner

Avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Vest politidistrikt, Trond Arne Aglen, har vært mye involvert i jobbingen med nytt politihus.

– Oppfatter du det som sikkert at det blir nytt hus på dere?

– Det er jo en mulighet for at konklusjonen blir å oppgradere dagens politihus, sier Aglen.

Ifølge ham satser de fortsatt på å flytte ut av dagens politibygg i 2024, altså om seks år.

– Men da må ting gå rimelig på skinner fremover.

Avdelingsdirektør for beredskap i Politidirektoratet (Pod), Knut Smedsrud, skriver i en e-post til BT at POD har besvart spørsmål fra departementet om sikkerhetsmessige utfordringer tidligere i år.

– Vi jobber nå med ytterligere sikkerhetsavklaringer og vil svare Justisdepartementet innen fristen de har satt.

Les også

Sangen om byen som alltid er bakpå

Les også

Lang ventetid for nytt politihus og ny tingrett

Les også

Dropper byarena i Bergen

Les også

Vil pusse opp Tinghuset