Lokalt

Mener private kan finansiere Bybanen

Regjeringens mann i Hordaland mener private eiendomsbesittere også kan ta del i bybane-spleiselaget. – Spennende tanke, mener byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Ørjan Deisz (arkiv)

VIL HA PRIVATE BIDRAG: Både Fylkesmannen i Hordaland og byrådet i Bergen vil vurdere bidrag fra private eiendomsbesittere i bybaneutviklingen.

Publisert:

Bybanen-traseen til Åsane er vedtatt av et enstemmig bystyre i Bergen, og planene er nå sendt ut på høring. Blant dem som har sendt høringsinnspill til traseen er Fylkesmannen i Hordaland.

Fylkesmannen, som er regjeringen og statens forlengede arm i fylkene, uttrykker bekymring for hvordan traseen skal kunne finansieres. I dag finansierer staten halvparten av bybaneutbyggingen, mens bompenger skal dekke resten.

Om det finnes nok bompengemidler i Bergen de kommende tiårene til å bygge bybane til både Fyllingsdalen og Åsane, i tillegg til alle de andre prosjektene som ligger på beddingen, er langt fra sikkert.

Private bidrag

I høringsbrevet kommer fylkesmannen med et forslag til løsning. Han påpeker at bybanen til Åsane vil utløse økt interesse for utbygging langs traseen.

«Utbyggingen av et bybanenett representerer en relativ stor investering for det offentlige. Samtidig vil eiendomsbesitterne oppleve økt markedsverdi for sine eiendommer», skriver assisterende fylkesmann Rune Fjeld i brevet, hvor han peker på at Fornebubanen i Oslo realiseres gjennom bidrag fra andre parter enn det offentlige.

«Fylkesmannen mener det kan være hensiktsmessig (...)at Bergen kommune inviterer til nye løsninger som kan bidra til raskest mulig å realisere bybaneprosjektet».

Paul S. Amundsen (arkiv)

STATENS MANN: Assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

Oslo gikk foran

– Dette er et veldig interessant innspill, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Hun påpeker at staten og fylkesmannen deltar aktivt i byvekstforhandlingene. Her sitter representanter fra kommunen, fylket og staten for å diskutere den videre utbyggingen av samferdselsprosjekter i Bergen de kommende tiårene.

– Finansieringsløsninger for den videre bybaneutbyggingen er nettopp noe av det vi jobber med.

Ideen om private bidrag mener Tryti de må se nærmere på.

– Her har Oslo gått foran. I Bergen, for eksempel på Mindemyren, kommer ofte den private utbyggingen i etterkant, derfor har vi ikke hatt den type løsninger.

Ørjan Deisz (arkiv)

BYRÅD: Anne Elisa Tryti (Ap)

Alle må bidra

– Hvordan kan man løse det i Bergen, hvis du kan tenke litt luftig?

– Dette er noe vi må gå inn og se nærmere på. Men vi vet at det skapes masse verdier for utbyggerne langs traseen vet at det offentlige bygger bybane. At alle må ta del i finansieringen er bare rett og rimelig, svarer Tryti.

Les også

For mange er ikke Bybanen et alternativ

Les også

BT20: Er nynorsk på bybanen eit overgrep mot bergensarane?

Les også

Bergen trenger Bybanen

Les også

Høyre er både forutsigbar og til å stole på