Økonomi

Bremanger og Vik får 27 millioner igjen av Terra-tapene

Forsikringsselskapet AIG er dømt til å betale åtte Terra-kommuner til sammen 93 millioner kroner. Bremanger og Vik er blant kommunene som kan juble.

Jan M. Lillebø (arkiv)

FÅR 17 MILLIONER: På rådhuset i Bremanger kan man koste på seg et smil etter å ha vunnet rettssaken mot Terras forsikringsselskap AIG.

Publisert:

Dommen falt i Oslo tingrett mandag.

AIG må ifølge dommen betale 50 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter for ti år, noe som beløper seg til rundt 43 millioner kroner.

Erstatningen er for tapet på investeringer som ble gjort etter råd fra meglerforetaket Terra Securities i 2008. De åtte kommunene kjøpte amerikanske kommuneobligasjoner.

Terra-Gruppen hadde tegnet styreansvarsforsikring hos AIG.

Vant på alle punkter

– Vi vinner på nesten alle punkter, så det er gledelig, sier rådmann Oddbjørn Ese i Vik kommune.

Kommunen vil trolig få rundt ti millioner kroner tilbakebetalt som følge av dommen.

– Vi vant en forsikringssak tidligere, så det var ikke helt uventet. Men siden det er en tingrettsdom, så kan den ankes. Vi kan ikke innkassere pengene helt ennå, men det virker som en solid dom, sier Ese.

Dette er den fjerde og siste saken der kommunene kan vente seg penger, etter flere års rettsmaraton.

Vik tapte rundt 150 millioner kroner på Terra-skandalen, etter at meglerhuset gikk konkurs i 2008. Ti år seinere er tapet halvert, anslår rådmannen.

– Vi har fortsatt betydelige tap, men det har bedret seg en god del etter hvert. Nå har vi til og med penger på bok, sier han.

Vik-innbyggerne kan likevel ikke vente seg en sjekk i posten.

– Pengene blir satt i fond, sier Ese.

Øystein Torheim (arkiv)

TUNG TID: Rådmann Oddbjørn Ese (t.v.), daværende ordfører Marta Finden Halset og varaordfører Olav Turvoll (nå ordfører) hadde det tungt da de måtte presentere store kutt på kommunebudsjettet i 2008, som følge av Terra-saken.

– Snart punktum

I Bremanger var tapene enda større for ti år siden, rundt 300 millioner kroner. Det endelige regnskapet er det for tidlig å si noe om, mener rådmann Tom Joensen.

– Men 17,2 millioner er mye penger. Vi sliter fortsatt med å dekke inn det akkumulerte regnskapsunderskuddet i kommunen, men med de pengene tror jeg vi skal klare det, sier Joensen.

Bremanger sitter fortsatt på en stor gjeld til Den danske bank, i en avtale som kommunen ikke kommer seg ut av, etter å ha tapt i Høyesterett.

– Snart blir det forhåpentlig satt punktum for denne saken, etter ti år, sier Joensen.

– Salget burde ikke vært gjennomført

I dommen heter det blant annet at det var for høy risiko forbundet med svært kompliserte produkter, og at Terra Securities ASA ikke burde solgt disse til kommuner, og at salget ikke burde vært gjennomført.

«Det var forutsatt solgt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunene kommer ikke i en slik gruppe», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik i den 48 sider lange dommen.

Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent sakskostnader i saken på vegne av de åtte kommunene. Dette utgjør nærmere fem millioner kroner.

Mest til Bremanger

Hvis fordelingen gjøres som i tilsvarende tidligere saker, blir erstatning og forsinkelsesrenter delt som følger: Hattfjelldal 8,9 millioner kroner, Hemnes 8,4 millioner kroner, Narvik 13,2 millioner kroner, Rana 14,9 millioner kroner, Bremanger 17,2 millioner kroner, Haugesund 12,7 millioner kroner, Kvinesdal 7,1 millioner kroner og Vik 10,4 millioner kroner.

Det opplyser Rana kommune i en pressemelding mandag.

Bakgrunnen for saken var at åtte norske kraftkommuner tapte store summer da de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meglerne i Terra Securities.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble forsikringsselskapet ACE European Group Limited dømt til å betale de åtte kommunene 50 millioner kroner i erstatning, samt forsinkelsesrenter, noe som til sammen utgjorde omtrent 80 millioner kroner. Kommunene gikk til sak mot forsikringsselskapet til Terra Securities, etter at meglerselskapet gikk konkurs.

Les også

Krever 1,2 milliarder

Les også

Kjempa og lobba for å underkjenne revisor

Les også

Vik-revisor slo ny Terra-alarm i juni

Les også

Dommen i Terra-saken blir stående – Vik og Bremanger får millioner